bao gia lam mai ton

Đơn vị thi c�ng lan can m�i t�n k�nh gửi tới kh�ch h�ng bảng gi� l�m m�i t�n mới nhất tại H� NỘI, đơn gi� l�m m�i t�n t�nh theo m2 bao gồm nh�n c�ng v� quy c�ch sản phẩm, t�n thường, t�n chống n�ng, t�n lạnh, b�o gi� nh�n c�ng li�n lạc trực tiếp để được vấn v� hỗ trợ.

Hotline:0913.917.827

Website: lancanmaiton.com

Bảng b�o gi� m�i t�n khung th�p trọn g�i 2019

STT

Khung Th�p M�i T�n

M� tả chi tiết khung th�p v� tấm lợp t�n

Đơn gi� vnd/m2

1

Nh� khung th�p m�i t�n 2 m�i

- Cột chống bằng sắt tr�n D60

- Vỉ k�o V40x40

- X� gồ th�p hộp 25x50x1.2mm mạ kẽm

- T�n li�n doanh việt nhật 0.4mm

300.000

2

Nh� khung th�p m�i t�n 2 m�i

- Cột chống bằng sắt tr�n D70

- Vỉ k�o V40x40

- X� gồ th�p hộp 25x50x1.2mm mạ kẽm

- T�n li�n doanh việt nhật 0.4mm

330.000

3

Nh� khung th�p m�i t�n 2 m�i

- Cột chống bằng sắt tr�n D60

- Vỉ k�o V40x40

- X� gồ th�p hộp 25x50x1.2mm mạ kẽm

- T�n chống n�ng li�n doanh việt nhật 0.4mm

390.000

4

Nh� khung th�p m�i t�n 2 m�i

- Cột chống bằng sắt tr�n D70

- Vỉ k�o V40x40

- X� gồ th�p hộp 25x50x1.2mm mạ kẽm

- T�n chống n�ng li�n doanh việt nhật 0.4mm

410.000

5

M�i tấm lợp th�ng minh

Tấm lợp th�ng minh lấy �nh s�ng

450.000

Download Bang Bao Gia

Lưuvới bảng b�o gi� l�m m�i t�n của ch�ng t�i.

1. Đơn gi� tr�n đ� bao gồm thi c�ng lắp đặt ho�n thiện

2. Đơn gi� tr�n đ� bao gồm vận chuyển trong nội th�nh H� Nội v� TPHCM

3. Đơn gi� tr�n chưa bao gồm thuế VAT10%

4. Sản phẩm thiết kế b�o gi� sẽ được căn cứ v�o bản vẽ chi tiết theo hồ thiết kế.

5. Tất cả sản phẩm bảo h�nh 12 th�ng.

Xem th�m: Bảng b�o gi� sản phẩm inox

Giới Thiệu Về Ch�ng T�i

Chuy�n thiết kế v� thi c�ng lan can cầu thang, kh� sắt, inox, gi� rẻ Uy t�n tại H� Nội, nhận l�m m�i t�n, nh� khung th�p, thi c�ng lắp đặt cổng sắt, h�ng r�o sắt, cổng inox, h�ng r�o inox, nhận sửa chữa bảo dưỡng m�i t�n, cầu thang, lan can, cổng sắt... ở H� Nội

Li�n Hệ: 0913.917.827

 B?ng b�o gi� l�m m�i t�n khung th�p, m�i t�n ch?ng n�ng m?i nh?t