bao gia lam mai ton

Hotline: 0913.917.827

Website: lancanmaiton.com

Xin gửi tới to�n thể qu� kh�ch bảng b�o gi� sản phẩm inox của đơn vị lan can m�i t�n tại H� Nội. B�o gi� thi c�ng l�m ho�n thiện c�c sản phẩm: Lan can, cửa cổng, cầu thang inox, bao gồm cả nh�n c�ng v� vật liệu.

Bảng b�o gi� sản phẩm inox trọn g�i mới nhất 2019

Stt

Sản Phẩm Inox

Đơn gi� /m2

Inox 201

Inox 304

A

H�ng r�o, lan can inox

Đơn gi� t�nh theo m2

1

H�ng r�o inox

650.000

920.000

2

Lan can ban c�ng inox

650.000

920.000

3

Lan can cầu thang

2.200.000

2.700.000

B

Cửa Cổng inox

Đơn gi� t�nh theo kg

1

Cửa v� cổng inox d�y 1ly -1.2ly

90.000

130.000

2

Cửa cổng inox d�y 0.6ly - 0.8ly

90.000

130.000

C

Cửa cổng inox kiểu xếp

Đơn gi� t�nh theo m2

1

Cửa xếp inox CN, Đ�i loan, kh�ng l� gi�

1.150.000

1.400.000

2

Cửa xếp inox CN, Đ�i loan, c� l� gi�

1.450.000

1.900.000

3

Cửa xếp inox hộp 13x26mm kh�ng l� gi�

1.450.000

1.950.000

4

Cửa xếp inox hộp 13x26mm c� l� gi�

1.800.000

2.600.000

5

Cửa xếp inox hộp 20x20mm kh�ng l� gi�

1.600.000

2.350.000

6

Cửa xếp inox hộp 20x20mm c� l� gi�

1.900.000

2.850.000

Ghi ch�:

1. Đơn gi� tr�n đ� bao gồm thi c�ng lắp đặt ho�n thiện

2. Đơn gi� tr�n đ� bao gồm vận chuyển trong nội th�nh H� Nội v� TPHCM

3. Đơn gi� tr�n chưa bao gồm thuế VAT 10%

4. Sản phẩm thiết kế b�o gi� sẽ được căn cứ v�o bản vẽ chi tiết theo hồ sơ thiết kế.

5. Tất cả sản phẩm bảo h�nh 12 th�ng.

Chuy�n thiết kế v� thi c�ng lan can cầu thang, cơ kh� sắt, inox, gi� rẻ Uy t�n tại H� Nội, nhận l�m m�i t�n, nh� khung th�p, thi c�ng lắp đặt cổng sắt, h�ng r�o sắt, cổng inox, h�ng r�o inox, nhận sửa chữa bảo dưỡng m�i t�n, cầu thang, lan can, cổng sắt... ở H� Nội

Li�n Hệ: 0913.917.827